منابع ویژه آزمون وکالت 1400

-48%
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

450,000 ریال 870,000 ریال قیمت بدون مالیات: 450,000 ریال

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

کتاب پیش رو از مجموعه تألیفاتی است که با هدف تبیین ابعاد مختلف نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر مبانی و اهداف این نظام حقوقی به عنوان یکی از کارویژه‌های پژوهشکده شورای ..

سوالات پرتکرار مجموعه آزمون‌های وكالت

600,000 ریال قیمت بدون مالیات: 600,000 ریال

سوالات پرتکرار مجموعه آزمون‌های وكالت

کتاب سوالات پرتکرار مجموعه آزمون‌های وکالت و مشاوره حقوقی(همراه با پاسخ تشریحی)این مجموعه مجموعه‌ای از سوالات پرتکرار آزمون‌های وکالت از سال 1380 الی 1399 با آخرین تغییرات قوانین و..

متون فقه وکالت و مشاوره حقوقی

400,000 ریال قیمت بدون مالیات: 400,000 ریال

متون فقه وکالت و مشاوره حقوقی

کتاب حاضر به همت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه تهیه و تنظیم شده و یکی از منابع آزمون وکالت است فهرست و مقدمه کتاب متون فقه وکالت و مشاوره حقوقی..

مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات، دفتر دوم: حقوق مدنی

440,000 ریال قیمت بدون مالیات: 440,000 ریال

مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات، دفتر دوم: حقوق مدنی

کتاب حاضر با آخرین ویرایش و تغییرات قوانین و مقررات تهیه و تنظیم گردیده و علاوه بر منبعی کامل جهت بهره‌برداری در آزمون وکالت، منبع مناسبی جهت استفاده متقاضیان پذیرفته شده در آزمون ..

مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات، دفتر سوم: حقوق تجارت

570,000 ریال قیمت بدون مالیات: 570,000 ریال

مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات، دفتر سوم: حقوق تجارت

کتاب حاضر با آخرین ویرایش و تغییرات قوانین و مقررات تهیه و تنظیم گردیده و علاوه بر منبعی کامل جهت بهره‌برداری در آزمون وکالت، منبع مناسبی جهت استفاده متقاضیان پذیرفته شده در آزمون ..

مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات، دفتر ششم: آیین دادرسی کیفری

270,000 ریال قیمت بدون مالیات: 270,000 ریال

مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات، دفتر ششم: آیین دادرسی کیفری

کتاب حاضر با آخرین ویرایش و تغییرات قوانین و مقررات تهیه و تنظیم گردیده و علاوه بر منبعی کامل جهت بهره‌برداری در آزمون وکالت، منبع مناسبی جهت استفاده متقاضیان پذیرفته شده در آزمون ..

مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات، دفتر هفتم: حقوق ثبت

410,000 ریال قیمت بدون مالیات: 410,000 ریال

مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات، دفتر هفتم: حقوق ثبت

تاب حاضر با آخرین ویرایش و تغییرات قوانین و مقررات تهیه و تنظیم گردیده و علاوه بر منبعی کامل جهت بهره‌برداری در آزمون وکالت، منبع مناسبی جهت استفاده متقاضیان پذیرفته شده در آزمون و..

مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات، دفتر پنجم: آیین دادرسی مدنی

300,000 ریال قیمت بدون مالیات: 300,000 ریال

مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات، دفتر پنجم: آیین دادرسی مدنی

کتاب حاضر با آخرین ویرایش و تغییرات قوانین و مقررات تهیه و تنظیم گردیده و علاوه بر منبعی کامل جهت بهره‌برداری در آزمون وکالت، منبع مناسبی جهت استفاده متقاضیان پذیرفته شده در آزمون ..

مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات، دفتر چهارم: حقوق جزای عمومی و اختصاصی

420,000 ریال قیمت بدون مالیات: 420,000 ریال

مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات، دفتر چهارم: حقوق جزای عمومی و اختصاصی

کتاب حاضر با آخرین ویرایش و تغییرات قوانین و مقررات تهیه و تنظیم گردیده و علاوه بر منبعی کامل جهت بهره‌برداری در آزمون وکالت، منبع مناسبی جهت استفاده متقاضیان پذیرفته شده در آزمون ..

مختصر قوانین و مقررات مرتبط با کارآموزی وکالت

150,000 ریال قیمت بدون مالیات: 150,000 ریال

مختصر قوانین و مقررات مرتبط با کارآموزی وکالت

..

مختصر قوانین و مقررات وکالت دادگستری

250,000 ریال قیمت بدون مالیات: 250,000 ریال

مختصر قوانین و مقررات وکالت دادگستری

..

نکات آزمونی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

570,000 ریال قیمت بدون مالیات: 570,000 ریال

نکات آزمونی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

کتاب پیش رو شامل نکات آزمونی برگرفته از کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است...

نمایش 1 تا 12 از 12 (1 صفحه)